Dla spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielnie oraz wspólnoty dokładnie tak samo jak osoby fizyczne mogą zostać prosumentami. Energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną na dachach budynków wielorodzinnych z powodzeniem może być wykorzystywana do:
- oświetlenia części wspólnych tj. klatki schodowe, piwnice czy garaże podziemne.
- zasilania urządzeń tj. dźwigi osobowe, bramy garażowe czy klimatyzacja.

Finansowanie:

Głównym źródłem finansowania instalacji na budynkach wielorodzinnych są leasingi oraz kredyty. Jednak ze wzrostem zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, poszczególne województwa rozważają wprowadzenie programów wsparcia dla „czystej energii”. Prekursorem w tym aspekcie jest województwo wielopolskie prowadzące program „Słoneczne Dachy”, który pozwala na uzyskanie preferencyjnej pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.